Komponenta 1: Modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zrakaSaznajte više...

Komponenta 2: Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka i izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvariSaznajte više...

Komponenta 3: Opremanje laboratorija DHMZ-a za analizu oborine i zraka i opremanje laboratorija IMI-ja za analizu lebdećih česticaSaznajte više...

Komponenta 4: Opremanje umjernog laboratorija DHMZ-a za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja kvalitete zrakaSaznajte više...

Komponenta 5: Nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-aSaznajte više...

Dobrodošli na stranice projekta AIRQ!

Projekt AIRQ − Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka provodi Državni hidrometeorološki zavod u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Vrijednost ovog projekta iznosi 125,1 milijuna kuna od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

DesinićVaraždinZagreb-1Zagreb-2Zagreb-4Velika Gorica Zagreb-3 Kutina-1 Sisak-1 Karlovac Kopački rit Osijek-1Osijek-2 Slavonski Brod-1 Slavonski Brod-2 Plitvička jezera Parg (Risnjak) Rijeka-2Omišalj (Otok Krk) VišnjanPula (Fižela) Polača (Ravni kotari) Vela straža Hum (otok Vis)Split 2Split 3 Opuzen (Delta Neretva) Žarkovica GALERIJA SVIHMJERNIH POSTAJA

Cilj je uspostaviti sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj, sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavještavanja javnosti i državnih institucija u skladu s najnovijim spoznajama i najboljom praksom. Time će se ostvariti učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama te preduvjeti za provođenje odgovarajućih mjera zaštite zraka.

m