Komponenta 1: Modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zrakaSaznajte više...

Komponenta 2: Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka i izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvariSaznajte više...

Komponenta 3: Opremanje laboratorija DHMZ-a za analizu oborine i zraka i opremanje laboratorija IMI-ja za analizu lebdećih česticaSaznajte više...

Komponenta 4: Opremanje umjernog laboratorija DHMZ-a za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja kvalitete zrakaSaznajte više...

Komponenta 5: Nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-aSaznajte više...

Objave, najave, natječaji

1. 9. 2023.

AIRQ: Jedina postaja u Zagrebu koja mjeri crni ugljik

“Danas u Zagrebu DHMZ je otvorio vrata jedne od šest novoizgrađenih postaja u Hrvatskoj, četvrte u Zagrebu i prve postaje državne mreže u zapadnom dijelu grada, te jedine koja na zagrebačkom području mjeri crni ugljik, sastavni dio lebdećih čestica, koji ima značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i može uzrokovati bolesti dišnog sustava. Nova zagrebačka postaja […]

pročitajte objavu...

m