Kategorija: Događanja

Najava projekta AIRQ na proslavi Svjetskog meteorološkog dana 2017.

Najava projekta AIRQ na proslavi Svjetskog meteorološkog dana 2017. ( govor ravnateljice DHMZ-a, Bilten 3/17):

„U bliskoj budućnosti DHMZ će između ostaloga imati značajnu ulogu u prilagodbi društva na klimatske promjene te u znanstvenim istraživanjima u području korištenja čistih izvora energije“ najavila je Strelec Mahović te naglasila da je za preuzimanje takve uloge DHMZ-a važna realizacija projekata koji se odnose na osnivanje Regionalnog pomorskog meteorološkog centra, u sklopu kojeg će se prikupljati podaci za cijeli Jadran i time omogućiti da sve aktivnosti na moru budu sigurnije i učinkovitije, te restrukturiranje i modernizaciju mreža meteoroloških i hidroloških postaja te postaja za mjerenje kvalitete zraka. „Imena projekata METMONIC, AIRQ i VEPAR bit će sigurno teme o kojima će se sljedećih godina puno govoriti, a njihovom realizacijom zamjetno će se poboljšati kvaliteta mjerenja te omogućiti i izrada brojnih novih proizvoda i kvalitetnijih usluga korisnicima“ kazala je Strelec Mahović.

m