Članovi tima

Članovi projektnog tima

U realizaciji projekta iz DHMZ-a sudjeluju svi djelatnici Sektora za kvalitetu zraka uz sudjelovanje djelatnika Samostalne službe za umjerni laboratorij, Sektora za meteorološka istraživanja i razvoj, Samostalne službe za informatiku, Sektora za financije, pravne i opće poslove te Službe za informiranje, odnose s javnošću i korisnike.

Iz IMI-ja u realizaciji projekta sudjeluju primarno djelatnici Jedinice za higijenu okoline, kao i Odjel za pravne, opće i kadrovske poslove te Odjel za financije, računovodstvo i nabavu.

Tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Hrvatska) je odabrana konzultantska tvrtka na natječaju te njezini stručnjaci sudjeluju u realizaciji projekta.

Vođenje projekta
DHMZ članovi tima
Jadranka Škevin-Sović, voditeljica projekta
Darijo Brzoja, zamjenik
Alen Rubčić, konzultant PwC-a 
IMI članovi tima
dr. sc. Gordana Pehnec, koordinatorica projekta za IMI
dr. sc. Ranka Godec, zamjenica koordinatorice projekta za IMI
Upravljanje projektom i administracija
DHMZ članovi tima
Marina Blažina, financijski stručnjak
Sanja Nikolić, Danijel Ostoić, pravni stručnjaci 
IMI članovi tima
Spomenka Stankić Drobnjak
Branka Roić
Sanda Barbarić 
Komponenta 1: Modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka
DHMZ članovi tima
Domagoj Mihajlović, koordinator
Mladen Rupčić, zamjenik
Mario Krešić, tehnički stručnjak 
IMI članovi tima
dr. sc. Ivan Bešlić, koordinator komponente za IMI 
Komponenta 2: Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka i izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari
DHMZ članovi tima
Darijo Brzoja, koordinator

Komponente 3: Opremanje laboratorija DHMZ-a za analizu oborine i zraka i opremanje laboratorija IMI-ja za analizu lebdećih čestica
DHMZ članovi tima
Ksenija Kuna, koordinatorica za DHMZ
IMI članovi tima
Gordana Pehnec, koordinatorica za IMI
dr. sc. Ranka Godec, koordinatorica komponente za IMI
dr. sc. Ivan Bešlić
Komponenta 4: Opremanje umjernog laboratorija DHMZ-a za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja  kvalitete zraka
DHMZ članovi tima
Eugen Zobaj, koordinator
Petra Lepri, zamjenica
Komponenta 5: Nadogradnja računalne infrastrukture                                                                                    DHMZ-a
 
DHMZ članovi tima
Blaženka Matjačić, koordinator
Velimir Milić, zamjenik
Komponenta V: Promidžba i vidljivost
DHMZ članovi tima
Kornelija Špoler Čanić, koordinatorica
Valentina Jagić, zamjenica
IMI članovi tima
Makso Herman, koordinator komponente za IMI
 

m