Team members

Članovi projektnog tima

U realizaciji projekta iz DHMZ-a sudjeluju svi djelatnici Sektora za kvalitetu zraka uz sudjelovanje djelatnika Samostalne službe za umjerni laboratorij, Sektora za meteorološka istraživanja i razvoj, Samostalne službe za informatiku, Sektora za financije, pravne i opće poslove te Službe za informiranje, odnose s javnošću i korisnike.

Iz IMI-ja u realizaciji projekta sudjeluju primarno djelatnici Jedinice za higijenu okoline, kao i Odjel za pravne, opće i kadrovske poslove te Odjel za financije, računovodstvo i nabavu.

Tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. je odabrana konzultantska tvrtka na natječaju te njezini stručnjaci sudjeluju u realizaciji projekta.

Vođenje projekta
DHMZ članovi tima
dr. sc. Cleo Kosanović, voditeljica projekta
Jadranka Škevin-Sović, dipl. inž., zamjenica voditeljice
Darko Ivanić, konzultant PWC-a 
IMI članovi tima
dr. sc. Gordana Pehnec, koordinatorica projekta za IMI
dr. sc. Ranka Godec, zamjenica koordinatorice projekta za IMI
Upravljanje projektom i administracija
DHMZ članovi tima
mr. sc. Oliver Curić, financijski stručnjak
Marina Blažina, financijski asistent
Sanja Nikolić, pravni stručnjak 
IMI članovi tima
Spomenka Stankić Drobnjak, dipl. iur.
Branka Roić, dipl. oec.
Sanda Barbarić 
Komponenta 1: Modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka
DHMZ članovi tima
Domagoj Mihajlović, koordinator
Kristijan Ružman, zamjenik
mr. sc. Mario Krešić, tehnički stručnjak 
IMI članovi tima
dr. sc. Ivan Bešlić, koordinator komponente za IMI 
Komponenta 2: Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka i izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari
DHMZ članovi tima
Darijo Brzoja, koordinator

Komponente 3: Opremanje laboratorija DHMZ-a za analizu oborine i zraka i opremanje laboratorija IMI-ja za analizu lebdećih čestica
DHMZ članovi tima
Ivona Igrec, koordinatorica za DHMZ
Ksenija Kuna, zamjenica
IMI članovi tima
Gordana Pehnec, koordinatorica za IMI
dr. sc. Silva Žužul, koordinatorica komponente za IMI
dr. sc. Ivan Bešlić
Komponenta 4: Opremanje umjernog laboratorija DHMZ-a za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja kvalitete zraka
DHMZ članovi tima
Eugen Zobaj, koordinator
Petra Lepri, zamjenica
Komponenta 5: Nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-a
DHMZ članovi tima
Željko Plazina, koordinator
Martina Tudor, zamjena
mr. sc. Mario Krešić, tehnički stručnjak
Komponenta V: Promidžba i vidljivost
DHMZ članovi tima
mr. sc. Kornelija Špoler-Čanić, koordinatorica
IMI članovi tima
Makso Herman, mag. philol. angl. soc., koordinator komponente za IMI
 

m