Komponenta 1: Modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zrakaSaznajte više...

Komponenta 2: Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka i izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvariSaznajte više...

Komponenta 3: Opremanje laboratorija DHMZ-a za analizu oborine i zraka i opremanje laboratorija IMI-ja za analizu lebdećih česticaSaznajte više...

Komponenta 4: Opremanje umjernog laboratorija DHMZ-a za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja kvalitete zrakaSaznajte više...

Komponenta 5: Nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-aSaznajte više...

Objave, najave, natječaji

m