Praćenje onečišćenja zraka na području RH

U razdoblju 2017. – 2021. provodi se modernizacija i razvoj sustava za praćenje kvalitete zraka u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Republike Hrvatske u području zaštite zraka i okoliša, a projektom AIRQ osiguravaju se sredstva Kohezijskog fonda za proširenje i unapređenje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i cjelokupne infrastrukture koja je potrebna za provođenje ove aktivnosti.

Mjerenja kvalitete zraka obuhvatit će zakonom propisane onečišćujuće tvari, a u skladu s Programom mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 73/2016) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 3/2013 i 79/2017), a s ciljem postizavanja uvjeta propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/2012).

Mjerna mreža za praćenje onečišćujućih tvari u zraku obuhvaća postaje u gradovima i naseljima kontinentalnog i priobalnog područja Hrvatske u ruralnim područjima i nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a prostorni raspored postaja prikazan je na slici 7.

Slika 7. Postaje u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka prema programu modernizacije AIRQ

Slika 8. Praćenje taloženja onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske (mreža postaja DHMZ, lijevo), praćenje koncentracija prizemnog ozona na postajama Državne mreže i mreže postaja DHMZ-a (lijevo) te mjerenja i analize teških metala u oborini kao i postojanih organskih spojeva u zraku, oborini i lebdećim česticama prema programu mjerenja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (desno, NN 73/2016) nakon provedenog programa modernizacije kroz projekt AIRQ.

m