Mjerna stanica Pula (Fižela)

Projekt AIRQ − Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.

m