Mjerna stanica Dubrovnik

Mjerna stanica Dubrovnik prije modernizacije (nekadašnja Žarkovica).

Mjerna stanica Dubrovnik nakon izgradnje.

m